Senior Lecturer
Course Leader
(Business Information Systems) Fundamentals of Programming
Network Operations


Qualifications:

MBA, Moscow Business School, 2013
Pg Cert, Teaching & Learning, Westminster International University in Tashkent, 2009
Cisco Certified Network Associate, Cisco Academy, 2006
BSc, Business Computing, Westminster International University in Tashkent, 2006


Teaching:

Fundamentals of Programming
Network Operations


Research:

Financial Crisis Prediction
E-health


Publications:

  • V. Kuznetsov, N. Muzafarova, “Using Smart Society Elements as Indicators for Financial Crisis Prediction”, Korea Association of Information Systems International Conference, November 2011, Gyeongju, Korea.
  • T. Khakimov, M. Baymukhamedov, M. Matsapaeva, V. Kuznetsov, D.Khusanov “Unified Public Health Informational Space of the Republic of Uzbekistan”, Med-e-Tel, The international e-health, telemedicine and health ICT forum for education, networking and business, April 2008, Luxemburg.
  • D. Pochitaev, V.Kuznetsov “Issledovanie mezhdunarodnyh standartov v oblasti statistiki informacionnogo obshestva I razrabotka predlojeniy poi h vnedreniyu v praktiku nacionalnoy statistiki”, Aktualnie voprosy razvitiya neftegazovoy otrasli Respubliki Uzbekistan, October 2015, Tashkent, Uzbekistan.
  •  Khakimov, T., Baymukhamedov, M., Matsapaeva, M., Kuznetsov, V., Khusanov, D., “Unified Public Health Informational Space of the Republic of Uzbekistan”, Luxemburg, Med-e-Tel, The international e-health, telemedicine and health ICT forum for education, networking and business (2008):122